Naithana Devi Mandir at Naubara Distt. Almora (U.K.)